HR EN DE
 ANA škola jedrenja 
 

Napredno jedrenje

Napredni tečajevi


Krstarenje ili jedriličarske vještine?


Stjecanjem osnovnih jedriličarskih vještina, ne dvojeći želju polaznika za napredovanjem, u ponudi su dva načina stjecanja naprednih vještina jedrenja prilagođenih polaznicima i njihovim željama: krstarenje i  napredni tečaj - jedriličarske vještine. To ne znači da se znanja polaznika koji završe jedan od ponuđenih programa bitno razlikuju. Na osnovama krstarenja kombiniraju se dva dana jedrenja s povratkom u baznu marinu Jezera, a nakon toga ostatak tečaja polaznici provode u krstarenju van baze škole. Kod naprednog tečaja jedrenja - brod se svaki dan vraća u bazu škole u marinu Jezera.

Osnove krstarenja

Osnove priobalnog jedrenja i krstarenja

Cilj škole krstarenja je prilagoditi se akvatoriju jedrenja, vremenskim prilikama, noćnom krstarenju, koristeći klasičnu (terestričku) navigaciju. Osnove krstarenja vaša su prva plovidba van matične luke, a kroz sam tečaj krstarenja mi ćemo vam pomoći da steknete svu sigurnost za buduće plovidbe. Opširnije >>
Napredne jedriličarske vještine

Naprednije jedriličarske vještine i navigacija

Cilj naprednog tečaja jedrenja je prilagoditi se akvatoriju jedrenja,  vremenskim prilikama, te  kroz napredno jedrenje, ponoviti  stečeno znanje na osnovnom tečaju jedrenja. Napredna škola jedrenja naučiti će vas klasičnoj navigaciji (terestrička), jedriti sa spinakerom, te pristajati na motor. Opširnije >>